Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

A Herbadoctor s. r. o., ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATOS

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos: 2021.10.01.

I.                    Miért készült ez a tájékoztató?

A Herbadoctor s. r. o., mint Adatkezelő a személyes adatok kezelését az Érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi (különösen az általános adatvédelmi rendelet, röviden GDPR) kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

A Herbadoctor s. r. o. fontosnak tartja azt is, hogy kötelezettségeinek megfelelően bemutassa az Érintetteknek, az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

II.                 Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatokat a Herbadoctor s. r. o. kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

·         Postai cím: Szlovákia 949 01 Nitra Mostná 13

·         Webcím: https://www.herbadoctor.hu/

·         Telefonszám: +36 30 746 9998

·         E-mail cím: hello@herbadoctor.hu

III.              Az adatkezelések alapadatai:

 

 1. Ajánlat adása

Célja:

Az érintett érdeklődésére az adatkezelő termékeiről ismertető és ajánlat adása

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) b) Az adatkezelés az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Jellege:

manuális

Kezelt adatok:

Név, az érintett termékek adatai

Az adatok megadásának elmaradása nem befolyásolja az ajánlat adását. Az adatkezelés azokat az eseteket mutatja, amikor az érdeklődő megadja a nevét és ezzel valószínűsíthető az azonosítása.

Időtartama:

Az ajánlat adása szóban történik, az adatok a „betekintés” erejéig kerülnek megismerésre és az adatkezelő nem rögzíti az érdeklődő adatait. (Megrendelést másik adatkezelésnek tekinti az adatkezelő.)

Érintettek köre:

Érdeklődő személyek

Adatok forrása:

Érdeklődő személyek

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

Nincs

-

Adattovábbítás címzettje(i):

Nincs

-

Megjegyzés:

A telefonos hívások véletlenszám-generátorral történnek és azokat a számokat, ahol nem kérnek ajánlatot, nem köti személyhez az adatkezelő (nem kezeli személyes adatként).

 1. Megrendelés

Célja:

Az adatkezelőhöz intézett megrendelések teljesítése

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) b) Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Jellege:

manuális és gépi

Kezelt adatok:

Név, cím és a megrendelt termékek adatai

Az adatok megadásának elmaradása meggátolja a megrendelés létrejöttét.

Időtartama:

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 év a 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (1) bek. alapján

Érintettek köre:

Megrendelést adó természetes személyek (vevők)

Adatok forrása:

c

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

Nincs

-

Adattovábbítás címzettje(i):

Nincs

-

3.       Számlázás

Célja:

Számviteli kötelezettség teljesítése

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) c) alapján az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Jellege:

manuális és gépi

Kezelt adatok:

Név, Számlázási cím

Az adatok megadásának elmaradása megakadályozza a megrendelés teljesítését.

Időtartama:

A számlakiállítását követő 8 év a 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (1) bek. alapján

Érintettek köre:

A kiszámlázott termékek vevői.

Adatok forrása:

Vevő

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

ADÓ-TREND-X Consulting Kft.

4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 38. 3. em. 12

Számviteli feladatok ellátása

Adattovábbítás címzettje(i):

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

+36 (1) 428-5100

nav_kozpont@nav.gov.hu

http://nav.gov.hu

Az adattovábbítás, a vevő megrendelése szerint, a GDPR 6. cikk (1) c) alapján az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.

Adóügyi tevékenység

 1. Termékek kiszállítása

Célja:

Az érintett kérése alapján, az adatkezelőtől megrendelt termékek eljuttatása közreműködő (Magyar Posta, GLS futárszolgálat) igénybevételével a vevőhöz.

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) b) alapján az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

Jellege:

manuális és gépi

Kezelt adatok:

Név, szállítási cím, telefonszám

Az adatok megadásának elmaradása megakadályozza a termék kiszállításának teljesítését.

Időtartama:

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 év a 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (1) bek. alapján.

Érintettek köre:

Vevő

Adatok forrása:

Vevő

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

Nincs

 

Adattovábbítás címzettje(i):

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu

e-mail: adatvedelem@posta.hu

Az adattovábbítás, a vevő megrendelése szerint, a GDPR 6. cikk (1) b) alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges.

A megrendelt termék kiszállítása.

GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

e-mail: adatvedelem@gls-hungary.com

Az adattovábbítás, a vevő megrendelése szerint, a GDPR 6. cikk (1) b) alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges.

A megrendelt termék kiszállítása.

 

IV.              Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

 

 • A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.
 • Az Adatkezelő csak az adatkezeléseknél megjelölt személyes adatokat kezeli.
 • A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.
 • Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.
 • Az Adatkezelő felel a személyes adatok valódiságáért és pontosságért, azok megadás után.
   
 • Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679.  GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

 

V.                 Milyen jogai vannak az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak. 
Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás túlzó, vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a túlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt, személyes adatairól, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

-           az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről,

-           az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

-           az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

-           az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

-           az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben az adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett személyes adatai törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

d.) Az Érintett kérelmére Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését:

-          amennyiben az Érintett vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

-          amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

-          az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

-          amennyiben az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

e.) Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

VI. Az Érintett jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://birosag.hu/torvenyszekek) fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 1 391 1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu